Strona główna | Struktura organizacyjna | Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców | Kurs języka polskiego
 

­W Studium Języka Polskiego prowadzone są kursy języka polskiego i wykład z Kultury i Historii Polski na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Są one przeznaczone dla kandydatów na studia we wszystkich uczelniach w Polsce, a także dla tych, którzy w trybie intensywnym chcą się nauczyć języka polskiego. ­SJPC prowadzi także kursy języka polskiego dla słuchaczy obcokrajowców studiujących na Politechnice Wrocławskiej po polsku i po angielsku oraz w ramach programu ERASMUS+

 

Kursy języka polskiego trwają cały rok akademicki (od października do czerwca). Obejmują 20 godzin języka polskiego tygodniowo (5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie). Pierwszy semestr - 300 godzin języka polskiego i drugi semestr - 300 godzin języka polskiego. Słuchacze biorą również udział w zajęciach z przedmiotów uzupełniających, zgodnie z przyszłym kierunkiem studiów (z matematyki, fizyki, biologii, informatyki, geografii, wiedzy o Polsce i historii - w zależności od potrzeb słuchaczy). Kurs języka polskiego dla słuchaczy obcokrajowców studiujących w ramach programu ERASMUS+ trwa jeden semestr i obejmuje 60 godzin (4 godziny tygodniowo).

 

Przedmioty kierunkowe słuchacze na poziomie zaawansowanym rozpoczynają już w semestrze zimowym, natomiast słuchacze na poziomie początkującym - w semestrze letnim. Przedmioty kierunkowe są prowadzone w języku polskim. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz egzaminami z wszystkich wybranych przedmiotów. Kursy na różnych poziomach zaawansowania zapewniają sprawność komunikacyjną w sytuacjach nieoficjalnych i oficjalnych. Jednocześnie przygotowują do podjęcia studiów na różnych kierunkach. Słuchacze uczą się wszystkich najważniejszych sprawności językowych (rozumienia tekstu pisanego i mówionego, umiejętności czytania, a także pisania różnych gatunków tekstu). Wykłady i ćwiczenia z historii i kultury polskiej prowadzone są w języku polskim i angielskim.

 


 

Opłata za kurs roczny – 2000 euro oraz wpisowe 200 euro. Poza wymieniona opłatą słuchacz ponosi koszty utrzymania i zakwaterowania. Miejsce w domu studenckim kosztuje miesięcznie około 300 zł. Podstawowe koszty utrzymania w Polsce wynoszą kolo 400 zł.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca każdego roku. 

 

Ubezpieczenia zdrowotne słuchacze opłacają sami w Narodowym Funduszu Zdrowia lub w jednej z firm ubezpieczeniowych. Cena ubezpieczenia wynosi około 50 zł.

 

Rekrutacja cudzoziemców
Dział Spraw Międzynarodowych

Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25
50-370 Wrocław
bud. C-13, pok. 1.14
tel. 71 320 31 70, 71 320 44 39, 71 320 37 19, 71 320 37 11
e-mail: admission@pwr.edu.pl 

 

   Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 12:02
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty
Powiązane artykuły: