Kanał RSShttp://www.sjo.pwr.wroc.plAktualnościFri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0200Kurs języka angielskiego dla administracji przygotowujący do egazminu BULATS – język angielski w środowisku pracySJO zaprasza na specjalistyczny jednosemestralny kurs języka angielskiego dla pracowników administracji. 52-godziny kurs przygotowuje do pracy w międzynarodowym środowisku pracy i przeznaczony jest dla pracowników, którzy chcą kształcić i usprawnić swoje kompetencje komunikacyjne w języku angielskim.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3556438,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3556438,131.dhtmlThu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0200Kursy certyfikatowe języka angielskiego: FCE, CAE, IELTS, MONDIALE i BULATS, TELC Deutsch B1 w semestrze zimowym 2017/2018<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><span style=" line-height: 115%; Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">Już po raz kolejny Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej organizuje kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminów<strong><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">: IELTS, CAE, BULATS, MONDIALE, FCE oraz Telc </span></strong></span><strong><span style=" line-height: 115%; Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; ">Deutsch B1.</span></strong><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii- mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3555748,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3555748,131.dhtmlFri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200Kursy dokształcające Capgemini - ważne informacjeSzanowni Studenci, z powodu licznych pytań przedstawiamy szczegółowe zestawienie wydziałów oraz kierunków uprawnionych do zapisów na kursy Capgemini.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3552811,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3552811,131.dhtmlWed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0200<description/><link>http://www.sjo.pwr.wroc.pl/2834064,131.dhtml</link><guid>http://www.sjo.pwr.wroc.pl/2834064,131.dhtml</guid></item><item><pubDate>Tue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200</pubDate><title>Kursy dokształcające Capgemini<p> <strong>Firma Capgemini, Studium Języków Obcych oraz Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej organizują</strong> dla studentów I stopnia (II i III roku) oraz II stopnia (I i II roku) studiujących na wydziałach Informatyki i Zarządzania, Elektroniki, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Podstawowych Problemów Techniki na kierunku Informatyka i kierunkach pokrewnych, np. Automatyka i Robotyka, Matematyka, <strong>bezpłatny, roczny kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1+ i A2. </strong> </p>http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3244828,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3244828,131.dhtmlWed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200INFORMATIONS FOR NEW STUDENTS from the Department of Polish Language for Foreigners!All information for NEW STUDENTS (from BUWiWM and Admission Office) in academic year 2017/2018 from the Department of Polish Language for Foreigners.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3545682,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3545682,131.dhtmlWed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200Informacje dla nowych studentów skierowanych przez Biuro Uznwalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz z Działu RekrutacjiInformacje dla nowych studentów skierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz z Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3545653,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3545653,131.dhtmlTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200KURSY CERTYFIKATOWE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - rozkład sal&nbsp;http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3335174,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3335174,131.dhtmlMon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200Konsultacje w sesji egzaminacyjnej&nbsp;http://www.sjo.pwr.wroc.pl/2734947,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/2734947,131.dhtmlMon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0200WAKACYJNE KURSY JĘZYKOWEStudium Języków Obcych zaprasza na wakacyjne, intensywne kursy z języków <strong>angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego</strong> oraz <strong>szwedzkiego!</strong>http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3541050,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3541050,131.dhtmlTue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0200Słońce, fiesta oraz siesta czyli wirtualna podróż na południe HiszpaniiStudium Języków Obcych PWr serdecznie zaprasza na warsztat o Hiszpanii, który poprowadzi mgr Magdalena Zalewska. Terminy: 13 czerwca o godzinie 18.45 w sali 411.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3539508,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3539508,131.dhtmlThu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200Dolnośląski Festiwal Nauki 2017Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537923,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537923,131.dhtmlThu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200Kursy certyfikatowe w lipcu: IELTS, FCE, CAE, MONDIALEJuż po raz kolejny Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej organizuje letnie kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminów: IELTS, CAE, MONDIALE, FCE.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3538217,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3538217,131.dhtmlWed, 31 May 2017 00:00:00 +0200Warsztaty języka technicznegoStudium Języków Obcych PWr serdecznie zaprasza na warsztaty języka technicznego, które poprowadzi mgr Kinga Piotrowska. Terminy: 5.06. (poniedziałek), godz. 17:05-18:35, sala 112A oraz 7.06. (środa), godz. 18:45- 20:15, sala 112A. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 4.06.&nbsp; na adres: <a href="mailto:sjo.warsztaty@pwr.edu.pl">sjo.warsztaty@pwr.edu.pl</a>&nbsp;http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537465,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537465,131.dhtmlWed, 31 May 2017 00:00:00 +0200Job Interviews - warsztatyStudium Języków Obcych PWr serdecznie zaprasza na warsztaty Job Interviews, które poprowadzą mgr Alicja Mazurkiewicz oraz mgr Adriana Wojcieszyn. Termin: 9.06. (piątek), godz. 18:45-19.45, sala 208. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 7.06. na adres <a href="mailto:sjo.warsztaty@pwr.edu.pl">sjo.warsztaty@pwr.edu.pl</a> <br />http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537548,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537548,131.dhtmlWed, 31 May 2017 00:00:00 +0200Wakacyjne kursy powtórkowe - powstałe grupy&nbsp;http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537658,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3537658,131.dhtmlFri, 12 May 2017 00:00:00 +0200Steffen Möller zu Gast an der TU (wykład)Znany i lubiany niemiecki aktor, kabarecista, dziennikarz i pisarz będzie gościem uczestników interkulturowego seminarium - studentów z Polski, Ukrainy i Niemiec. Współorganizatorem spotkania jest Kommunale Hochschule für Verwaltung z Hanoweru.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3532572,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3532572,131.dhtmlWed, 10 May 2017 00:00:00 +0200XII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych - warsztatyWarsztaty dla uczestników drugiego etapu XII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych odbędą się w piątek 12 maja o godz. 17.00 w Sali 413.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3525543,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3525543,131.dhtmlMon, 08 May 2017 00:00:00 +0200Konkurs na imię Krasnala SJO rozstrzygnięty!Poliglotek ozdobi studenckie święto językowe. Zwycięzcą konkursu jest Pan Hubert Błocki z Wydziału Informatyki i Zarządzania. Więcej na temat naszych Juwenaliów Językowych piszę Gazeta Wrocławska.http://www.sjo.pwr.wroc.pl/3530715,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/3530715,131.dhtmlEnglish for work - B1/B1+<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">Studium Języków Obcych informuje, że w okresie letnim powstała grupa kursu dokształcającego<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><em style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">English for work - B1/B1+</em><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">. Pierwsze zajęcia odbędą się 28.08.2013 o godz. 15. w sali 308.</span>http://www.sjo.pwr.wroc.pl/1952122,131.dhtmlhttp://www.sjo.pwr.wroc.pl/1952122,131.dhtml